Informatie

Verhuur en projectontwikkeling

Algemeen

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is tevens geen sprake van courtage.

De appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 752,33 (prijspeil 2021) kun je huurtoeslag aanvragen.

Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het helaas niet mogelijk om de appartementen voor de start van de verhuur te bezichtigen. Donderdag 4 november is er een kijkmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Bel 030 677 60 00 voor een afspraak

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 24 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt twee volle kalendermaanden.

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien je met 2 personen of meer wilt huren).

Inkomen en toetsing

Om een appartement te huren gelden de volgende inkomenseisen:

1 persoon 4  x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen

2 personen 4 x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen  (het 2e wordt voor 50% meegenomen in de beoordeling)

Deze inkomensnorm geldt ook voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Voor zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat.

Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand mogen meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct wordt voldaan aan de inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en tel het bedrag op bij je bruto jaarinkomen.

Van alle huurders zal een waarborgsom gevraagd worden van in ieder geval 2x de huurverplichting. Afhankelijk van de beoordeling kan deze waarborgsom verhoogd worden. 

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een dienstverband van minimaal 12 maanden. Het is niet mogelijk om met een arbeidscontract op uitzendbasis een appartement te huren in Stairway, ook al is de duur van het uitzendcontract langer dan 12 maanden.

Garantstellingen van ouders of derden zijn helaas niet mogelijk. 

Het inkomen van de volgende uitkeringen worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Aan de hand van voorkeur bouwnummer, de gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de appartementen automatisch toegewezen aan de best passende kandidaat. 

Het inschrijfformulier is online beschikbaar in je account.

Op basis van de ingevulde gegevens in het inschrijfformulier volgt er een lijst welke stukken je moet uploaden. Op het moment dat je nog niet over alle stukken beschikt, kun je deze later toevoegen. Let wel op dat dit voor de sluitingsdatum gebeurd om succesvol mee te gaan met de eerste toewijzing.

We vragen alleen documenten op die op jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Zoals loonstroken, werkgeversverklaring of inkomensgegevens van de eigen onderneming. Inzake de huidige woonsituatie vragen wij o.a. een hypotheekhouders- of verhuurdersverklaring.

Zodra de inschrijfperiode is gesloten worden alle dossiers beoordeeld. Uiterlijk twee weken na de sluiting ontvang je van ons nader bericht per e-mail. Mochten na deze eerste inschrijving nog appartementen beschikbaar zijn, geldt de volgorde van binnenkomst. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren inclusief alle gevraagde bijlagen zullen in behandeling worden genomen.

Huren

Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen circa € 50,00 per maand. Daarnaast dien je zelf de maandelijkse lasten voor warmte, water en licht en gemeentelijke lasten (riool- afvalstoffenheffing) te betalen. De contracten met de nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten.

De appartementen worden exclusief parkeerplaats verhuurd. Het is mogelijk om een parkeerplaats te huren voor €50,- per maand.

Opleveringniveau/ oplevering

De appartementen zijn per direct beschikbaar!

Nee, de woningen worden voorzien van een moderne keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De plafonds worden voorzien van spuitwerk.

De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming.

Er is een gemeenschappelijke fietsenberging